Regler

 

Speltiden är 2 x 15min löpande. Tiden stannas vid mål och utvisning.

I slutspelsmatcherna är sista minuten effektiv speltid.

 

Varje lag spelar minst fyra matcher antingen i tävlings- eller utmanarserien.

Efter gruppspel spelas det slutspel enligt lagets placering i gruppen.

 

I turneringen följs IFF:s regler med små tillämpningar.

 

Placeringen i gruppen bestäms i första hand enligt poängen från gruppmatcherna;

Vinst 2 poäng

Oavgjort 1 poäng

Förlust 0 poäng

 

Ifall flera lag har lika många poäng efter gruppen beslutas placeringarna i följande ordning.

  1. Poäng från matcherna sinsemellan.
  2. Målskillnad (+/-).
  3. Gjorda mål
  4. Lott

 

Timeout beviljas endast i slutspelsmatcher där båda lagen har en timeout (30sek) till sitt förfogande under ordinarie speltid.

Om en slutspelsmatch är oavgjord efter ordinarie speltid avgörs matchen på straffar   

(3 skyttar/lag). Ifall det står lika efter 3 skjuts det suddenstraffar tills en vinnare hittas. En spelare får lägga en ny straff när hela övriga laget skjutit.

 

Spelare får endast representera ett lag i cupen. Undantag måste godkännas skriftligt före turneringen via kristjan@tallinkfloorball.ee (engelska).

 

Max. 2 spelare i laget får vara ett år äldre än vad serien annars godkänner (s.k. Ö-spelare). Flera får delta i cupen men högst två stycken får spela per match. Dessa ska anmälas till arrangören före cupen kristjan@tallinkfloorball.ee.

 

Två veckor före cupen ska alla deltagande lag meddela sina spelare och anhöriga samt deras roll i laget till arrangören via statbeat-sidan där man också anmäler sig. Här kommer skytteligan etc. att uppdateras. Senare kan spelarlistan endast uppdateras efter att arrangören godkänt det.

 

Alla deltagare behöver sitt deltagarkort, ifall en lagmedlem inte har sitt kort kommer ifrågavarande lag dömas till en 5-0 förlust i matchen ifall inte det egentliga resultatet gynnar motståndaren mer.

 

JURY

 

Turneringens jury bär ansvaret om att allt flyter och att turneringens regler följs. Ifall en individ eller ett lag inte beter sig eller med avsikt bryter mot reglerna, har juryn rätt att stänga av laget eller personen från turneringen.

Lagen, spelarna och anhängare är under juryns beslutanderätt även på hotellen.

 

LAGLEDARE

 

Lagen ska ha en lagledare som är minst 18år gammal. Lagledaren tar ansvaret om att respektive lag sköter sig och bör alltid vara anträffbar. Dessutom bär han ansvaret om att all information som arrangörerna kan behöva är tillgänglig.

 

Granskning av identitet

 

Lagledaren ansvarar om att spelarnas identitet kan bevisas. Cupens arrangör har, vid behov, rätten att granska identiteten tillsammans med lagledaren.

Ifall en spelares identitet är sanktionen den samma som vid saknande deltagarkort.

 

FÖRSÄKRING

 

Arrangören ansvarar inte för försäkring vid skadehändelse. P.g.a. detta ska lagen skaffa försäkringar på egen hand. Första hjälpredskap är även på lagens ansvar, men arrangören sköter om att kunniga människor alltid finns på plats om hjälp behövs vid skador.

 

PROTEST

 

Lagen har rätt att protestera gällande regler och deras uppföljande. Ifall protesten gäller domaren, skall domaren informeras om protesten genast efter matchen.

Protesten med argument skall lämnas skriftligt till arrangören senast 10 minuter efter matchen. Protestavgiften är 100€ och summan returneras ifall protesten godkänns. Ifall protesten inte går igenom kommer summan inte att returneras. Juryns beslut är slutgiltigt.

 

DISKVALIFICERING

 

Ifall ett lag inte har tillräckligt med spelare 5 minuter efter matchstart kommer laget att dömas till en 0-5 förlust. Ifall saken upprepas i flera matcher kommer laget att diskvalificeras från turneringen.